Kafedra xodimlari

 САГАТОВ ТУЛАГАН АГЗАМОВИЧ

Сагатов Тўлаган Агзамович 16.0Кафедра мудири профессор Сагатов Тулаган Агзамович4.1955 –йил Тошент вилояти Тошкент ноҳияси туғилган. 1973 – йилии ТашДавТИ нинг тайёрлов курсига ўқишга кириб ва 1974 йил  олигоҳнининг стоматология факультетига  ўқишга кирган, 1979 –йили ўқишни тугатган. 1979 – йил олигоҳнинг йўлламаси билан ТашДавТИ нинг анатомия кафедрасига ассистентли лавозимига ишга кирган. 2012 йилдан ТТА Одам анатомияси ва ОХТА кафедраси мудири, тиббиёт фанлари доктори, профессор. Бугунги кунга қадар Сагатов Т.А. йўналиш бўйича унинг рахбарлигида 2 та номзодлик ва 1та докторлик дисертацияси химоя қилинди, чоп этилган илмий ишлари 100 дан ортиқ. 30 та ўқув услубий қўлланма, 2 монография, 4 публицистик брошюра, 4 та ЎзР давлат патент идораси ва 11 та ихтироли иши гувоҳнома соҳиби. Сагатов Т.А юкори малакали мутахассис, ўз касбининг устаси. У ТТА коллективининг кафедра ходимлари, талабаларнинг  хурматига сазовор. 

DSC_0119 (копия)Шомирзаев Наджиюлла Ҳабибуллаевич1956-1962 йил –  Тошкент Давлат Тиббиёт Институти педиатрия факультети талабаси. 1976-1977 йил. – Тошкент Давлат Тиббиёт Институти «Оператив жаррохлик ва топографик анатомия» кафедраси  доценти. 1977-1979 йил.  – Тошкент Давлат Тиббиёт Институти «Оператив жаррохлик ва топографик анатомия» кафедраси профессори.  1979-1980 йил. –  Тошкент Давлат Тиббиёт Институти «Оператив жаррохлик ва топографик анатомия» кафедраси мудири вазифасини бажарган.   1966 йил “Морфологическое состояние легкого при аспетическом ателектазе и после восстановления его дыхательной функции методом анастомоза главного бронха ” мавзусида номзодлик , 1973 йилда “Компенсаторно- приспособительные процессы в органах грудной полости при некоторых оперативных вмешательствах на легких”мавзусида докторлик диссертациясини химоя килган . 1980-1990 йил. –   Тошкент Давлат Тиббиёт Институти «Оператив жаррохлик ва топографик анатомия» кафедраси мудири. 1990-2005 йил. –  1 ТошДавТИ «Оператив жаррохлик ва топографик анатомия» кафедраси мудири. 2005 хозирги вактгача Тошкент Тиббиёт Академияси «Одам анатомияси, Оператив жаррохлик ва топографик анатомия» кафедраси профессори. Шомирзаев Н.Х қўл остида  7 та фан доктори,  23 та фан номзоди тайёрланди ва  1 та фан доктори диссертация ҳимояси режалаштирилган.“Топографик анатомия ва оператив жаррохлик”фанидан  9 та дарслик, 2 та Халқаро анатомик номенклатура  луғотига   ҳаммуалиф, бундан ташқари 420 дан ортиқ илмий ишлар, 4 та монография,  9 та ихтиро , 11 та рационализаторлик иши ва  56 дан ортиқ ўқув-услубий қўлланма муаллифидир. У ТТА коллективининг кафедра ходимлари, талабаларнинг хурматига сазовор.

 MirsharapovМИРШАРОПОВ УТКУР МИРШАРОПОВИЧ 1947йил 19 ноябрда Тошкент шахрида, хизматчи оиласида тугилган. 1964 – йилда тошкент тиббиет институтининг стоматология факультетига укишга кабул килинган  ва 1969- йилда тугатиб шифокор стоматолог мутахассислигини олган . Одам Анатомияси кафедрасида ассистент лавозимида 1980 йилгача,сунг 1990 йилгача доцент лавозимида ишлаган. 1978 йили номзодлик, 1992йили докторлик диссертацияларини химоя қилган. Одам анатомияси кафедрасида, 2 нчиТошмида, дастлаб 1993 йилгача доцент,1993-1997 йилларда профессор, 1997-2005 йилларда Анатомия ва Охта кафедрасининг мудири лавозимида, 2005 йилдан 2012 йилга қадар Тошкент тиббиёт академиясининг Анатомия ва Охта кафедрасининг мудири булиб ишлаган. 120 дан ортик макола, 1 монография, 4 дан ортик дарслик муаллифи. Мазкур йўналиш бўйича унинг рахбарлигида 3 номзодлик ва 2 та докторлик дисертацияси химоя қилинган. 2012  йилдан Одам анатомияси ва ОЖТА кафедрасида профессор лавозимида ишлаб келмоқда. 2014 йилдан ТТА  ички инспекция рахбари лавозимида фаолият курсатиб келмокда. У ТТА коллективининг кафедра ходимлари, талабаларнинг хурматига сазовор.

Tuxtaev K.N.

Тўхтаев Қодир Рахимович 1945 йил  14 январ куни Бухоро вилояти Ғиждувон туманида хизматчи оиласида туғилган. 1962 йилда Тошкент Давлат Медицина Институтининг даволаш факультетига ўқишга қабул қилинган ва 1968 йилда имтиёзли диплом билан тамомлаган. Шу йили ТошДавМИ гистология кафедрасига стажёр-тадқиқотчи қилиб қабул қилинган. 1970-1971 йилларда ТошДавМИ  Марказий илмий текшириш лабораториясида кичик илмий ходим, 1971-1973 йилларда Совет Армияси сафида ҳарбий врач бўлиб хизмат қилган. 1973-1990 йилларда ТошДавМИ гистология кафедрасида босқичма-босқич ассистент, катта илмий ходим, доцент ва професссор лавозимларида ишлади. 1990-2005 йилларда Иккинчи Тошкент Тиббиёт гистология кафедрасининг,  2005-2007 йилларда Тошкент Тиббиёт академияси гистология кафедрасининг мудири лавозимларида ишлади.  2007-2014 йилларда Тошкент тиббиёт академияси гистология ва тиббий биология кафедрасининг професссори, 2014 йилдан хозиргача эса Анатомия ва ОЖТА кафедраси профессори лавозимида ишлаб келмоқда. 1973 йилда «Цитологические особенности кроветворения в норме и после субтотальной резекции желудка» мавзусида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилди. 1983 йилда Қозон медицина институтида «Функциональная морфология клеток системы крови и её особенности при некоторых заболеваниях органов пищеварения» мавзусида докторлик диссертациясини ёқлади. 1990-1993 йилда институт Илмий котиби, 1993-1995 йилларда Институт Тест Маркази раҳбари, Соғлиқни Сақлаш Вазирлиги Илмий Кенгаш аъзоси, медико-биологик фанлар йўналиши бўйича муаммоли комиссия ва ўқув-методик комиссияси  раҳбари, ТошДавМИ қошидаги Ихтисослашган Кенгаш аъзоси сифатида ишладим.  “Ўзбекистон Республикаси олий таълим аълочиси” (2000 йил) ва “Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш  аълочиси” (2015 йил) кўкрак нишонлари билан тақдирланган.

DSC_0041

Турсунов  Саид Турсунович   1940 йил 17 августда Тошкент вилоятида тугилган. 1969 йили  Тошкент Давлат Тиббиёт институтини битириб  “Одам   анатомияси кафедрасида ассистенти бўлиб ишга кирган. 1988 йили  «Восстановление кровообрашения в условиях гиподинамии и физической нагрузки » мавзусида номзотли диссертацияини ёқлади. 14.00.02 –одам анатмияси иқтисодлиги. 1998 йилдан шу вақтгачан “Анатомия и ОЖТА кафедрасида доцент лавозимида ишлаб келмоқда.

 

СадиковDSC_0047а Зумрат Шавкатовна 20 январ  1955 йилда Тошкент шахрида туғилган. 1976 йили ТошДавТининг стоматология факультетига ўқишга кириб 1981йилда «врач-стоматолог» мутахассислиги бўйича ушбу факультетни тугатган. 1984 йилда ТошДавТИнинг анатомия кафедрасига ассистенти. 2005 й. ҳ.в.   –  Тошкент давлат тиббиёт академияси “Одам анатомияси ва ОХТА”  кафедраси доценти. 2008 –йил ТТА қошидаги иқтисослашган илмий кенгашда “Динамика морфологических перестроеек вне и внутриорганных сосудов и бронхиального дерева легкого в постнатальном онтогенезе человека” мавзусида  докторлик дессертациясини химоя қилган.

Adilbekova

Адилбекова Дилором Бахтияровна 27.06.1965 –йил Тошент вилояти  Урта-Чирчик туманида хизматчи оиласида туғилган. 1982-1988 йилларда Тошкент  Давлат тиббиёт институти санитария-гигиена факультетида ўқиган ва ТашДавТИ нинг Одам анатомияси кафедрасига ассистент лавозимига ишга кирдим. 1995 йили “Морфологическая характеристика сосудисто-тканевых структур толстой кишки при субтотальной резекции  желудка в условиях сахарного диабета» мавзусида номзодлик диссертациясини ёқлаган. 1988 йилдан Таш ГосМи нинг Одам анатомия кафедрасида ассистент,1996 йилдан катта ўқитувчи, 2003 йилдан конкурс асосида доцент  лавозимида ишладим. Хозирги пайтда кафедрада илмий ишларга, ОМХ ва тиббий-педагогика факультетларига масъул. Шунингдек кафедрада коллежлар ва лицейлар билан хамкорлик ишларига маьсуллик ишларини олиб боради. Хозирги даврда “Поснатальное становление сосудисто-тканевых структур желудка и кишечника потомства в условиях хронического токсического гепатита у матери” мавзусида докторлик диссертацияси устида илмий ишлар олиб бормокда.

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Шерназаров Шухрат Ибрагимович 1984 йил 13 февралда Сурхондарё вилоятида зиёлилар оиласида туғилган. 2003-2010 йилларда Тошкент тиббиёт академиясини даволаш факультетини ўқиб тугатди. 2010-2011 йилларда Сурхондарё вилояти Ангор тумани қишлоқ врачлик пунктида умумий амалиёт врачи бўлиб ишлади. 2011-2014 йилларда Тошкент тиббиёт академиясида “Умумий жарроҳлик” йўналишида магистратура босқичини ўтди. 2014 йилдан ҳозирги кунга қадар Тошкент тиббиёт академиясини Анатомия ва ОЖТА кафедраси ассистенти лавозимида ишлаб келмоқда. 2014 йил апрел ойида инглиз тилидаги халқаро IELTS имтихонини 5.5 баллга топширди. Хозирда “псориз касаллигида остеопорозни клиник-антрапометрик аспектлари” мавзуси йўналишида илмий фаолият олиб бормоқда.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *